1.  משלוח

     8.1.          לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה.

     8.2.       

     8.3.          ממועד קבלת אישור הרכישה על ידי חברת האשראי, תספק החברה את משלוח המוצרים בין 3 ל- 10 ימי עסקים.

                     “ימי עסקים“: ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. 

     8.4.          החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן:

     8.4.1.       משלוח על-ידי שליח עד לבית הלקוח (לפי כתובת שתינתן בפרטי ההזמנה באתר) יהיה בסך 29 ₪.

                     בגין רכישה מעל 200 ₪ יהא המשלוח חינם.

     8.4.2.       עלות משלוח לאחד מסניפי החברה הקרובים לבית הלקוח יהא בחינם.

     8.4.3.       אין אפשרת לאיסוף עצמי

     8.5.          עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצר/ים והיא תתווסף למחיר הכולל של המוצרים. תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. 

                     אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים. עלות המשלוח המעודכנת תפורסם באתר החברה.

     8.6.          החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה, בהתאם לחלון הזמן שנבחר על ידי הלקוח בעת הרכישה. 

     8.7.          יעדי אספקת המוצר/ים הינם בשטחים הנמצאים בשטחי מדינת ישראל.

     8.8.          לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה,

                     ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

     8.9.          החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית.

  1.             שירות לקוחות

     9.1.          בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

                     בדואר אלקטרוני: [email protected]

                     בצ’ט האתר: revoptic.shop

  1.           ביטול עסקה

     10.1.        לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), אשר עיקריהן יובאו להלן.

                     יובהר, כי סעיף 10 זה יחול על “צרכן” כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן.

     10.2.        ביטול הזמנה ע”י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:

     10.2.1.     כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות דוא”ל) 

                     ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 9 לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר ונקרא: “צור קשר”.

     10.2.2.     בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף 10.2 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 10.2.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו, 

                     באם בחר הלקוח לבצע הרכישה בכרטיס אשראי, בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.

     10.3.        ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:

     10.3.1.     סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 30  ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 9 לעיל, 

                     וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר ונקרא “צור קשר”. למען הסר ספק, לאחר 30 ימים ממועד ההזמנה, לא ניתן לבטלה.

     10.3.2.     בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף 10.3 זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר לאלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לכתובת: אחד העם 32 פתח תקווה

                     בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. 

                     לא ניתן להחזיר משקפי ראיה שהוכנו במיוחד. האחריות בגין כל פגם שייגרם למוצר עקב אריזה רשלנית תחול על הלקוח. הואיל והמוצר/ים אינם נמכרים בחנויות החברה, אלא באמצעות האתר בלבד, 

                     השבת המוצרים במקרה של ביטול כאמור לא תיעשה על ידי השבתם לאחת מחנויות החברה, אלא באמצעות תיאום שילוח מול שירות הלקוחות בלבד. 

                     יתר הוראות סעיף זה יחולו על השבת מוצר/ים- בשינויים המחויבים. לאחר שליחת המוצר עליך להודיע לשירות הלקוחות של החברה, את מספר הזיהוי של הדואר הרשום.

     10.3.3.     בכפוף לסעיף 10.3.2 לעיל, החברה תחזיר ללקוח תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 10.3.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, 

                     בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר, כאמור בסעיף 10.3 זה, 

                     ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ו/או באמצעות זיכוי חשבון 

                     הכל-בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה.

     10.3.4.     למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף 10.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.

     10.4.        ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

     10.4.1.     על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, 

                     על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה או בעל פה כאמור בסעיף 9 לעיל, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. 

                     ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.

     10.4.2.     במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:

     10.4.2.1.  ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.

     10.4.2.2.  הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 10.4.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. 

                     במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.

     10.4.3.     ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, 

                     כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

     10.5.        החלפת מוצרים שלא מחמת פגם

     10.5.1.     לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף 10.5 לעיל, מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 9 לעיל, 

                     על מנת לקבל מידע כיצד ובאיזה סניף יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה. הואיל ומוצר/ים לא נמכרים בחנויות החברה, אלא באמצעות האתר בלבד, 

                     החלפת המוצר הטעון החלפה לא תבוצע באחד מהסניפים, אלא בהתאם להנחיות שירות הלקוחות בלבד.

     10.5.2.     החלפת המוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע”י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/ תגית עדיין צמודה לפריט, 

                     כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

     10.5.3.     מובהר כי החלפת המוצר הינו בהתאם למלאי הקיים בחנות.

     10.6.        ביטול הזמנה ע”י החברה:

     10.6.1.     בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 

                     לבטל את הזמנת הלקוח, ובמקרה כאמור תישלח ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

     10.7.        מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

  1.           מקרים בהם לא ניתן לקבל החזר כספי

     11.1.        לא ניתן לקבל החזר כספי בקניית מוצר שהוכן בהתאמה אישית ללקוח, כגון: משקפי ראיה.

     11.2.        לא ניתן לפצל או לבטל, או להחזיר מוצרים שנרכשו בעסקאות משולבות כגון – “קנה קבל” או מבצעים של “1+1“. באפשרות הלקוח לבחור באחת מהשתיים:

                     לבטל/ להחזיר את כל העסקה או לא לבטל את העסקה המשולבת כלל

תפריט
Close

My Cart

Close

Wishlist

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

קראתי ואני מאשר\ת את תקנון האתר

Already got an account?

Close

Categories

Skip to content